logo header
 
HOME     CONTACT
EEN KLASSE APART IN VERZEKERDE KWALITEIT
ONLINE DIENSTEN   

Gebouw


Gebouw en Inventaris

Het grootste gevaar dat een bedrijf loopt, is schade aan bedrijfsgebouw, inventaris en goederen. De Gebouwen- en Inventarisgoederenverzekering beschermen u tegen dit soort schades. Niet alleen tegen brand-, inbraak- en waterschade, maar ook tegen stormschade, schade door vandalisme en andere minder voor de hand liggende schades.

Glas
Niets is zo breekbaar als glas, dat hoeven wij u niet te vertellen. Zeker niet als u een winkel of een showroom heeft. De Glasverzekering hoort dan ook bijna standaard thuis in het verzekeringspakket.

Reconstructie

Bij bedrijven blijft schade zelden beperkt tot materiële schade. Als een brand uw administratie in de as legt, krijgt u het materiaal via uw inventarisverzekering vergoed. Maar daarmee is uw administratie nog niet hersteld. Wanneer door een calamiteit de administratie verloren gaat, zijn de financiële gevolgen vaak niet te overzien. Openstaande facturen kunnen niet meer geïnd worden, recent geleverde goederen en diensten kunnen niet meer gefactureerd worden en de eigen betalingen zijn niet terug te vinden. Daarom hebben wij een verzekering die de kosten van reconstructie van een vernietigde administratie dekt.

Bedrijfsschade

De materiële schade bij een calamiteit op zich is al vervelend genoeg. Erger is het als uw bedrijfsactiviteiten geheel of gedeeltelijk stil komen te liggen. En dus ook de inkomsten van uw onderneming. Terwijl uw vaste lasten natuurlijk gewoon blijven doorlopen.

De Bedrijfsschadeverzekering dekt de financiële schade die door de bedrijfsstilstand ontstaat in verband met het verminderen of wegvallen van de nettowinst. En biedt gelijktijdig een vergoeding voor de doorlopende vaste lasten, waaronder de salarissen van uw werknemers. Het bepalen van het te verzekeren bedrag geschiedt op basis van de brutowinst van uw onderneming.

Milieuschade

Tot voor kort waren de milieurisico's versnipperd over verschillende verzekeringen. De milieudekking was vaak niet volledig en onoverzichtelijk. Met deze verzekering kunt u beschikken over een geïntegreerde dekking die is afgestemd op uw activiteiten. De Milieuschadeverzekering dekt de kosten van bodem- en waterverontreiniging. Dat geldt zowel voor de schade aan de verzekerde locatie als voor de schade die vanaf de verzekerde locatie aan de locatie van derden wordt toegebracht.

Ook voor bedrijven die hun werkzaamheden niet op de eigen locatie maar bij derden verrichten, zoals loodgieters of aannemers, is er een MSV-polis.

Computers/Electronica

Ook uw onderneming wordt steeds meer afhankelijk van computers en elektronica. U kunt ze in één keer verzekeren tegen alle mogelijke van buitenkomende oorzaken. Zelfs schade door storing en het niet goed functioneren van de computerapparatuur is in de meeste gevallen gedekt. Net als verminking of verlies van data en programmatuur en de huur van vervangende apparatuur.

Geld en geldswaardig papier

Overal in het bedrijfsleven gaan grote hoeveelheden geld en waardepapieren om. Denk bijvoorbeeld maar aan de detailhandel. Deze verzekering biedt dekking wanneer geld of geldswaardige papieren verloren gaan binnen Nederland. En die u zelfs behoedt voor het in ontvangst nemen van vals geld!

En dan is er nog het risico van de betaalautomaat, die vrijwel elke ondernemer tegenwoordig in de winkel heeft. Als zo'n betaalautomaat verloren gaat, is het niet meer mogelijk de daarin opgeslagen waarden naar een bankrekening over te boeken. Voor zowel contant als plastic geld is de geldverzekering het ideale vangnet.

Construction All Risks en Montage

Aannemers, onderaannemers en opdrachtgevers van bouwprojecten lopen meer dan gemiddelde risico's. Tijdens een bouwproject kan er immers van alles misgaan. Denk aan stormschade, verzakkingen of diefstal van bouwmaterialen. Als aannemer of ontwikkelaar kunt u deze risico's op doorlopende basis verzekeren met de Construction All Risks-verzekering (C.A.R.). Voor bedrijven in de installatiebranche is er een soortgelijke verzekering: de Montageverzekering.

« terug


 
     
Copyright - 2012 - Philippi & Willemse Assurantiën. All Rights Reserved.